top of page

Juridische kennisgeving

LitiConcept is een technologiebedrijf dat een draadloze verlichtingsverhuuroplossing aanbiedt voor gesynchroniseerde en op afstand bestuurbare evenementen. Wij zijn een bedrijf ingeschreven in het handels- en bedrijvenregister onder de rechtsvorm [rechtsvorm van het bedrijf]. Ons aandelenkapitaal is [hoeveelheid aandelenkapitaal]. Ons hoofdkantoor is gevestigd op [adres hoofdkantoor van bedrijf]. U kunt telefonisch contact met ons opnemen op [telefoonnummer] of per e-mail op [bedrijfsmailadres]. Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt. Voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens en cookies verwijzen wij u naar ons privacybeleid.

Bedrijfsnaam: LitiConcept Namen bedrijfsleiders: [namen bedrijfsleiders] Registratienummer in het handels- en vennootschapsregister, of andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit: [registratienummer] Fiscaal identificatienummer: [fiscaal identificatienummer] Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt: [contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit] Naam, naam of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site: [naam, naam of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site]

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de Arbitragecommissie van de Europese Commissie. Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.

Contact : Telefoon: [telefoonnummer] Fax: [faxnummer] Adres: [bedrijfsadres]

bottom of page